Име  
204 ПайнекоПайнеко
484 ПалкияПалкия
046 ПарасПарас
047 ПарасектПарасект
417 ПачиризуПачиризу
279 ПелипърПелипър
053 ПершънПершън
018 ПиджеотПиджеот
017 ПиджеотоПиджеото
016 ПиджиПиджи
025 ПикачуПикачу
221 ПилосуайнПилосуайн
127 ПинсирПинсир
393 ПиплъпПиплъп
172 ПичуПичу
311 ПлъзълПлъзъл
062 ПолиратПолират
186 ПолитоедПолитоед
060 ПолиуагПолиуаг
061 ПолиуърлПолиуърл
077 ПонитаПонита
137 ПоригонПоригон
474 Поригорн-ЗетПоригорн-Зет
233 Поригорн2Поригорн2
057 ПраймейпПраймейп
394 ПринплъпПринплъп
476 ПробопасПробопас
054 ПсайдъкПсайдък
247 ПупитарПупитар
261 ПухиенаПухиена
432 ПъръглиПъръгли