Име  
373 СаламансСаламанс
336 СевайпърСевайпър
251 СелебиСелеби
028 СендслешСендслеш
027 СендшрюСендшрю
161 СентретСентрет
273 СиидотСиидот
364 СиилеоСиилео
117 СийдраСийдра
119 СийкингСийкинг
086 СийлСийл
266 СилконСилкон
155 СиндакуилСиндакуил
227 СкармъриСкармъри
188 СкиплумСкиплум
300 СкитиСкити
451 СкоръпиСкоръпи
007 СкуиртълСкуиртъл
435 СкътанкСкътанк
289 СлакингСлакинг
287 СлакотСлакот
080 СлоуброСлоубро
199 СлоукингСлоукинг
079 СлоупоукСлоупоук
218 СлъгмаСлъгма
235 СмиаргълСмиаргъл
238 СмучъмСмучъм
215 СнизълСнизъл
143 СнорлаксСнорлакс
361 СнорънтСнорънт
459 СноувърСноувър
209 СнъбулСнъбул
338 СолрокСолрок
167 СпинаркСпинарк
327 СпиндаСпинда
442 СпиритумСпиритум
021 СпиъроуСпиъроу
325 СпоинкСпоинк
234 СтантлърСтантлър
397 СтаравияСтаравия
398 СтарапторСтараптор
396 СтарлиСтарли
121 СтармиСтарми
120 СтарюСтарю
208 СтийликсСтийликс
434 СтънкиСтънки
333 СуаблуСуаблу
220 СуайнъбСуайнъб
317 СуалотСуалот
260 СуампертСуамперт
185 СудоудоСудоудо
245 СуисайнСуисайн
277 СуйлоуСуйлоу
363 СфиълСфиъл
212 СцайзърСцайзър
123 СцайтърСцайтър
254 СцептълСцептъл
302 СъбълайСъбълай
191 СънкернСънкерн
192 СънфлораСънфлора
283 СърскитСърскит